Fes­tiu­lloa ce­le­bra­ra­se en­tre o 3 e o 5 de agos­to

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

A Aso­cia­ción Quer­cus So­no­ra de An­tas de Ulla or­ga­ni­za con­cer­tos de cá­ma­ra nun­ha er­mi­ta, un cen­tro so­cial e no Cas­te­lo de Pam­bre. Fes­tiu­lloa cum­pre dez anos le­van­do a mú­si­ca clá­si­ca ás al­deas da Ulloa. - Día 3, 19.00h. Vi­si­ta aos pe­tró­gli­fos do Mon­te Fa­re­lo coa ex­per­ta Cris­ti­na Va­re­la.

- Día 4, 20.30h, Ca­sa es­co­la de Pei­bás. Con­cer­to de cá­ma­ra: Sex­te­to de Johan­nes Brahms e Quin­te­to de Franz Schu­bert.

- Día 5, 10.00h. Ex­cur­sión ás fin­cas cus­to­dia­das por Quer­cus So­no­ra. Bos­ques da Ulloa. 12.30h, Er­mi­ta de Pon­te­mer­cé. Re­ci­tal de gui­ta­rra clá­si­ca: Di­mi­tri van Hal­de­ren.

20.30h, Cas­te­lo de Pam­bre. Con­cer­to do co­ro Maes­tro Bar­bie­ri e or­ques­tra. - Día 6, 12.45h, Igre­xa de Mon­te­rro­so. Con­cer­to do co­ro Maes­tro Bar­bie­ri.

A Depu­tación pre­sen­tou on­te o pro­gra­ma de Fes­tiu­lloa

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.