Quei­xa do Con­ce­llo por­que o PP «ven­deu» an­tes un obra­doi­ro

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

A con­ce­llei­ra de Eco­no­mía de Lu­go, Ana Prie­to, mos­trou a súa quei­xa «po­la fal­ta de res­pec­to ins­ti­tu­cio­nal e a uti­li­za­ción par­ti­dis­ta das ins­ti­tu­cións da que fai ga­la o PP». En­ga­diu que o gru­po mu­ni­ci­pal «ven­deu» a con­ce­sión dun obra­doi­ro «an­tes de que no­lo no­ti­fi­ca­sen ao go­berno mu­ni­ci­pal de ma­nei­ra ofi­cial, algo que oco­rreu na xor­na­da de on­te, aín­da sen re­so­lu­ción».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.