As xor­na­das pe­nais se­rán es­te ano no ve­llo cár­ce­re

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

A edi­ción 31 das Xor­na­das Pe­nais Lu­cen­ses ce­le­bra­ran­se es­te ano no ve­llo cár­ce­re. Se­rán os días 26 e 27 de se­tem­bro, se­gun­do se di­xo na pre­sen­ta­ción que ti­vo lu­gar on­te. Es­te ano le­van por tí­tu­lo: Abri­de Es­co­las e Pe­cha­ran­se Cár­ce­res. Co­rres­pon­de a una fra­se de Con­cep­ción Are­nal que da no­me a aso­cia­ción or­ga­ni­za­do­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.