Pre­sen­tan na Dipu­tación Pro­vin­cial a Fei­ra do Bo­ni­to

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

O pre­si­den­te da Dipu­tación Da­río Cam­pos; o al­cal­de de Bu­re­la, Al­fre­do Llano, Jo­sé Díaz e Ro­cío Ri­ve­ra, pre­si­den­ta da Le­di­cia, pre­sen­ta­ron on­te a Fei­ra do Bo­ni­to nos xar­díns da Depu­tación. A fei­ra te­rá lu­gar os días 4, 5 e 6 de agos­to, xun­to con Pro­duart e o cer­ta­me mu­ral Amar­te. A lo­ca­li­da­de de Bu­re­la é porto de re­fe­ren­cia na pes­ca e no bo­ni­to a ni­vel in­ter­na­cio­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.