En­tre­vis­ta en O Po­rri­ño ao pe­queno Her­nán

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

O pro­gra­ma de ho­xe via­xa­rá ao Club de Xim­na­sia do Po­rri­ño, on­de en­tre­vis­ta­rá a Her­nán Sío, un ra­paz de no­ve anos que prac­ti­ca a xim­na­sia rít­mi­ca e no Cam­pio­na­to de Es­pa­ña lo­grou tres me­da­llas, un­ha de­las, de ou­ro. Foi o pri­mei­ro de­por­tis­ta mo­zo da súa ca­te­go­ría. Con dous anos xa imi­ta­ba á súa ir­má, que ta­mén é xim­nas­ta. No pro­gra­ma da­rán a co­ñe­cer máis de­ta­lles de co­mo deu o sal­to ata aí.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.