AC­TI­VI­DA­DES CUL­TU­RAIS, DE­POR­TI­VAS, FEIRAS E FES­TAS

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - PLAN ÚNICO -

Os Con­ce­llos re­ci­ben co­mo má­xi­mo 8.000 eu­ros pa­ra ca­da un des­tes con­ce­tos, ac­ti­vi­da­des cul­tu­rais e de­por­ti­vas. Pa­ra feiras, mer­ca­dos e fes­tas de exal­ta­ción de pro­du­tos o lí­mi­te es­tá en 6.000 eu­ros. Aín­da así, o pre­su­pos­to in­cre­mén­ta­se con res­pec­to ao 2016.

Non se fi­nan­cia­rán es­pec­tácu­los nos que se em­pre­guen ani­mais non do­més­ti­cos, ti­po tou­ra­das ou cir­cos, nin tam­pou­co se fi­nan­cia­rán even­tos nos que se fa­ga un uso se­xis­ta ou con con­no­ta­cións pe­xo­ra­ti­vas da iden­ti­da­de se­xual.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.