Se­cre­to de cer­do con sal­sa de vino y miel

La Voz de Galicia (A Coruña) - Gastronomia y Vinos - - De Platos -

IN­GRE­DIEN­TES

Con 200 gra­mos de se­cre­to de cer­do, un li­tro de vino men­cía (usa de la de­no­mi­na­ción Mon­te­rrei), 100 gra­mos de miel, 3 ce­bo­llas pe­que­ñas fres­cas, 150 gra­mos de pa­ta­tas, acei­te de oli­va, sal.

1

Pa­ra co­ci­nar es­te pla­to, se­gún ex­pli­ca Cris­ti­na «Pri­mei­ro fa­re­mos un­ha re­du­ción do vi­ño co mel, pa­ra con­se­guir­mos un­ha tex­tu­ra un­tuo­sa e con­fi­ta­re­mos as ce­bo­li­ñas na man­tei­ga, a lu­me moi frou­xo, pa­ra que co­llan un­ha cor dou­ra­da».

2

A con­ti­nua­ción se fríen las pa­ta­tas y se mar­ca el se­cre­to en la plan­cha.

3

Des­pués se em­pla­ta, «pon­do a car­ne en­ri­ba dun­ha pou­ca sal­sa de vi­ño e mel, e as ce­bo­li­ñas e as pa­ta­cas fri­ti­das a un la­do, de xei­to har­mo­nio­so».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.