A DEMOGRAFÍA

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - Futuro -

Eles non pa­re­cen ter a so­lu­ción. Só dous des­tes mo­zos cren que te­rán fi­llos. «A ma­ter­ni­da­de se­gui­rá atra­sán­do­se. A crian­za dos fi­llos coin­ci­di­rá co coida­do dos maio­res», apun­ta Car­los Fe­rrás.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.