CON­SU­MO

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - Futuro -

Com­pa­ran pre­zos con ha­bi­li­da­de na rede. Aín­da así, pen­san que a ten­da fí­si­ca no vai des­apa­re­cer. Co­ñe­cer mun­do es­tá en­tre os seus desexos, sem­pre que poi­dan afo­rrar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.