O SEU FOGAR

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - Futuro -

Aín­da que o seu es­ce­na­rio per­fec­to se­ría mer­car un­ha vi­ven­da, a maio­ría pen­sa que te­rá que vi­vir sem­pre de alu­guer. E non sem­pre en so­li­ta­rio: ven­se con pa­re­lla ou ami­gos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.