MJ PÉ­REZ

Ex­plo­ran­do no­vos ca­mi­ños

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

An­da a can­tau­to­ra ar­zuá a pre­sen­tar o seu re­cen­te ál­bum de de­but, Ca­san­dra.

E con­vén pres­tar­lle aten­ción xa que, sen dei­xar de la­do a súa esen­cia, a ar­tis­ta ex­plo­ra no­vos ca­mi­ños e es­ti­los res­pec­to aos que nos ti­ña acos­tu­ma­dos.

VEN­RES. MON­TE­RRO­SO. LA CLA­VE. DE BAL­DE SÁ­BA­DO. A CO­RU­ÑA. AZETA. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.