TERBUTALINA

Un ver­mú axi­ta­do

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Quen di­xo me­do? Na ho­ra do ver­mú ten ca­bi­da to­do ti­po de es­ti­los e pro­pos­tas e Terbutalina es­tán dis­pos­tos o do­min­go a de­mos­tra­lo. Cun con­cer­to que non vai di­fe­rir en ex­ce­so dos que po­den rea­li­zar cal­que­ra noi­te en cal­que­ra dos da súa ac­tual xi­ra A Ca­sa da To­le­mia.

VILAGARCÍA.

O PIÑEIRIÑO.

DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.