MILLAROCK

Cen por cen ga­le­gos

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Ca­tro xei­tos moi­tos dis­tin­tos de en­ten­der o rock vai a amo­sar o fes­ti­val do Mi­lla­doi­ro. Den­de a ver­ten­te fes­ti­va e fe­mi­ni­na que apor­tan The Te­tas Van ata a máis ague­rri­da e com­pro­me­ti­da de Ru­xe Ru­xe. Den­de a dos re­cén che­ga­dos Su­per­na­tu­ral ata a dos ve­te­ra­nís­mos As­ta­rot. Cu­rio­sa mestura. MI­LLA­DOI­RO. TRA­VE­SÍA DO PORTO. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.