FEI­TO A MAN

Sons en­tre his­to­ria e pe­dras

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Ca­se un mes lle res­ta á pro­gra­ma­ción do fes­ti­val mul­ti­di­ci­pli­nar com­pos­te­lán. No apar­ta­do mu­si­cal ho­xe ac­túan Os da Por­fía (13.30h) e Soul Ma­xín, na fo­to, (20h). Ma­ñá soa­rán as ver­sións de Da­ni Ba­rrei­ro & Friends (13.30h), o swing de Good Luck Charm Band (21h) e o blues de Sabela & The Heart­brea­kers (22.30h).

ATA O XO­VES 30. SAN­TIA­GO. DI­VER­SOS ES­PA­ZOS DA CI­DA­DE VE­LLA. DE BAL­DE

TEX­TO: CAR­LOS CRES­PO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.