Ten que ha­ber obras pa­ra pen­sar e, co­ma es­ta, pa­ra di­ver­tir­se

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - TEATRO . O REGRESO DUNHA OBRA MÍTICA -

ao di­rec­tor. «Pois que to­dos te­mos 25 anos máis de vi­da, de ex­pe­rien­cias e de ba­ga­xe pro­fe­sio­nal». Re­co­ñe­ce Cán­di­do Pa­zó que nun pri­mei­ro mo­men­to ten­tou dar­lle á obra un­ha den­si­da­de de con­ti­do que a mon­ta­xe an­te­rior non ti­ña. «Pe­ro

TEX­TO: CAR­LOS CRES­PO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.