Sen­te a túa cór­nea

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

É a ca­pa de pro­tec­ción do iris e a pu­pi­la. Moi fi­na e trans­pa­ren­te, é di­fí­cil de ver pe­ro po­des sen­ti­la se pe­chas os ollos. Pre­me con coida­do a pál­pe­bra co teu de­do ín­di­ce e mo­ve o ollo, amo­do, de es­quer­da a de­rei­ta. Vas sen­tir al­go re­don­dea­do mo­vén­do­se bai­xo o teu de­do. Esa é a túa cór­nea. É moi du­ra, pe­ro iso es­tá ben por­que así pro­te­xe o ollo. Ta­mén po­de cur­var a luz que en­tra no glo­bo ocu­lar, tra­ba­llan­do en equi­po co cris­ta­lino pa­ra que poi­das ver o mun­do en­fo­ca­do.

PHIXAAKH

A cór­nea é moi fi­na e trans­pa­ren­te. Non se ve, pe­ro a po­des no­tar ao tac­to

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.