Obra.

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

Pu­bli­cou 13 li­bros de poe­sía e máis de 300 li­bros de ar­tis­ta. Ac­tual­men­te ex­pón na sala Is­koö de Lu­go e o ano que vén te­rá mos­tras en Vi­go e Ou­ren­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.