O dis­co de Xabier Díaz, cuar­to na lis­ta eu­ro­pea de mú­si­cas do mundo

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

O úl­ti­mo dis­co de Xabier Díaz e as Adu­fei­ras de Sa­li­tre, The Tam­bou­ri­ne Man, en­trou di­rec­ta­men­te no cuar­to posto da lis­ta World Mu­sic Charts Eu­ro­pe, a cla­si­fi­ca­ción eu­ro­pea máis im­por­tan­te de mú­si­cas do mundo. A lis­ta é com­pi­la­da por 48 xor­na­lis­tas es­pe­cia­li­za­dos de to­da Eu­ro­pa e foi crea­da en 1991. O dis­co de Díaz le­va 3.000 co­pias ven­di­das en me­nos de ca­tro me­ses.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.