Saí­dos de con­tas

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

** 00.30 CO­ME­DIA TVG EE.UU. 2010. 100 min. Di­rec­tor: Todd Phi­llips. In­tér­pre­tes: Ro­bert Dow­ney Jr., Zach Ga­li­fia­na­kis. Un fu­lano ti­ra­se mi­les de qui­ló­me­tros pa­ra ver ao seu re­cén na­ci­do e pe­ta cun pam­pa­ru­lo coa ca­ra do Ga­li­fia­na­kis (¡ca­cho ape­li­do!) que lle ¿amar­ga? a via­xe. Pois iso, un­ha road mo­vie so­bra­da de mi­nu­tos e chea chis­tes… flá­ci­dos. No seu país, es­men­dre­llá­ron­se coa ri­sa. Aquí, me­nos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.