No cen­tro da tre­boa­da

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

***

01.10 TVG EE.UU. 2009. 102 min. Di­rec­tor: Ber­trand Ta­ver­nier. In­tér­pre­tes: Tommy Lee Jo­nes, John Good­man. Bo­tou pes­tes Ta­ver­nier na súa máis re­cen­te aven­tu­ra es­ta­dou­ni­den­se, que non é o mes­mo tra­ba­llar li­bre en Eu­ro­pa. Guión alleo so­bre no­ve­la de Ja­mes Lee Burke, cun de­tec­ti­ve que vai á Lui­sia­na on­de un psi­có­pa­ta es­tá a co­me­ter va­rios cri­mes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.