Re­sa­cón 2

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

**

01.00 EE.UU. 2011. 102 min. Di­rec­tor: Todd Phi­lips. In­tér­pre­tes: Zach Ga­li­fia­na­kis, Brad­ley Coo­per. Vol­ve a fran­qui­cia con al­gúns chis­tes afor­tu­na­dos e ca­re­tos re­sul­tóns. Os ca­tro ami­gue­tes da pri­mei­ra van­se de trou­la por Bang­kok, pi­llan­do un­ha tranca an­to­ló­xi­ca. Pa­ra máis, des­apa­re­ce o ir­mán pe­queno da noi­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.