De pro­fun­dis

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

****

00.55 Es­pa­ña. 2006. 75 min. Di­rec­ción: Mi­gue­lan­xo Pra­do. Man­ten­se como un­ha das ani­ma­cións máis sin­gu­la­res. De­but do de­bu­xan­te Pra­do en per­fec­ta sim­bio­se co com­po­si­tor e mú­si­co Na­ni Gar­cía. Un­ha ca­sa no mar, on­de un­ha mu­ller agar­da ao seu ama­do to­can­do un vio­lon­che­lo me­lan­có­li­co...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.