Ga’Hoo­le: a len­da dos gar­diáns

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

***

00.45 TVG EE.UU., 2010. 90 min. Di­rec­tor: Zack Sny­der. Po­de que o seu maior de­fec­to es­tea na tra­ma, pe­ro a cam­bio lu­ce un 3D su­pe­rior á me­dia que ser­ve ao au­tor de 300 pa­ra lu­cir­se na cou­sa vi­sual, con al­gun­has se­cuen­cias abraian­tes, pe­ro non moi­to máis. No reino das cu­ru­xas an­da a cou­sa do re­vés.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.