Den­de a Ma­ri­ña lu­cen­se ata o Olím­pi­co cu­ller­den­se

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

Non hai xo­ves en Bu­re­la no que O Si­tio non fa­ga pra­to es­pe­cial. Ache­gá­mo­nos a es­ta vi­la da Ma­ri­ña lu­gue­sa pa­ra ca­tar un chu­rras­co saí­do da gre­lla. O Pi­ti­llo, en Pon­te­ve­dra, co­me­zou dan­do de ta­pa un ci­ga­rro. Ago­ra a súa carta é un­ha das máis am­plas pa­ra cear de ra­cións na ci­da­de do Lé­rez. En Vi­la­boa, Cu­lle­re­do, ató­pa­se O Olím­pi­co, que non ago­cha atle­tas de eli­te e si clien­tes con ga­ñas de pro­bar a tor­ti­lla de Carmen, que gar­da a re­cei­ta bai­xo cha­ve.

Carmen dian­te do Olím­pi­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.