A Fun­da­ción Xo­sé Nei­ra Vi­las con­vo­ca­rá dous no­vos pre­mios li­te­ra­rios

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

A Fun­da­ción Nei­ra Vi­las —cu­xo pa­droa­do eli­xiu como pre­si­den­te a Luís Rei­món­dez— con­vo­ca­rá en bre­ve pra­zo dous pre­mios li­te­ra­rios de no­va crea­ción. Se­rán o Xo­sé Nei­ra Vi­las, pa­ra li­bros de con­tos ou no­ve­las iné­di­tos des­ti­na­dos a ne­nos ou ado­les­cen­tes; e o Ani­sia Mi­ran­da, pa­ra li­bros cun­ha ou máis pe­zas iné­di­tas de tea­tro pa­ra ne­nos ou ado­les­cen­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.