Gra­vity

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición - Miguel An­xo Fer­nán­dez

**** 00.25 FAN­TÁS­TI­CO TVG EE.UU. 2013. 90 min. Director: Al­fon­so Cua­rón.

Intérpretes: San­dra Bu­llock, Geor­ge Cloo­ney. Se­te Ós­car, ta­mén pa­ra Cua­rón. Des­de Ava­tar nun­ca o 3D al­can­zou tal ni­vel de es­pec­ta­cu­la­ri­da­de (pe­ro nun­ha pan­ta­lla gran­de, pois en 2D e na ca­sa é co­ma un pan de tres días). Dous as­tro­nau­tas ac­ci­den­ta­dos no ex­te­rior da súa na­ve ten­tan­do saír do apu­ro. Fe­liz­men­te arris­ca­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.