Uns bai­les coa Char­les­ton Big-Band

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

O pro­gra­ma máis ver­be­nei­ro do ve­rán via­xa­rá ata a Illa de Arou­sa coa Char­les­ton Big-Band. A for­ma­ción es­tá in­mer­sa nun­ha xi­ra de ve­rán coa que per­co­rre o país cun­ha coida­da mes­tu­ra de com­pa­ses la­ti­nos, gran­des éxi­tos do pop es­pa­ñol e os te­mas que máis soan nas dis­co­te­cas de me­dio mun­do. Es­ta or­ques­tra na­da en Pa­drón no 1984 es­tá ob­ten­do gran acep­ta­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.