Es­ta noi­te, Fes­ta Hor­te­ra e ro­ma­ría Vi­kin­ga

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

A pre­sen­ta­do­ra Nie­ves Ro­drí­guez es­ta­rá no con­ce­llo co­ru­ñés de Por­to do Son, on­de ce­le­bran a po­pu­lar Fes­ta Hor­te­ra. Nes­ta xol­da, que es­te ano al­can­za a maio­ría de ida­de, cen­tos de per­soas saen ás rúas da vi­la pa­ra go­zar da mú­si­ca e das ves­ti­men­tas máis es­tra­fa­la­rias. Ade­mais, a re­por­tei­ra Ariad­na Leis irá ata o con­ce­llo de Ca­toi­ra pa­ra vi­vir a súa es­pec­ta­cu­lar ro­ma­ría Vi­kin­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.