Via­xe ao país de Bob Marley

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

Es­te pro­gra­ma de Ga­le­gos no mun­do es­ta­rá cen­tra­do en Xa­mai­ca. Cin­co ga­le­gos que vi­ven na illa amo­sa­rán al­gúns dos lu­ga­res máis im­por­tan­tes des­te país do Ca­ribe. As praias xa­mai­ca­nas, as fer­ven­zas de Dunn’s Ri­ver Falls ou o ache­ga­men­to a dúas das per­so­na­li­da­des máis im­por­tan­tes de Xa­mai­ca, Bob Marley e Usain Bolt, se­rán os fíos con­du­to­res do pro­gra­ma.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.