No amor e máis na gue­rra

La Voz de Galicia (Ourense) - - Alta Definición -

** 00.50 DRA­MA TVG EE.UU. 1997. 115 min. Di­rec­tor: Ri­chard At­tem­bo­rough. In­tér­pre­tes: Sandra Bu­llock, Ch­ris O’Don­nell. De vim­bias for­mais an­ti­gas e te­ma máis axei­ta­do pa­ra te­le­vi­sión pe­se a tra­tar­se dun bio­pic. Pri­mei­ra Gue­rra Mun­dial. O no­vo co­rres­pon­den­te Er­nest He­ming­way, fe­ri­do na ba­ta­lla, man­te­rá re­la­ción coa en­fer­mei­ra que o coida.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.