A VIS­TA DE PAXARO

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Ho­xe po­de­mos ex­plo­rar o per­co­rri­do do río que quei­ra­mos a tra­vés de In­ter­net. Bus­ca en Goo­gle, por exem­plo, o río Tea. Lo­ca­li­za as fon­tes nas que na­ce, os ma­nan­ciais, os tra­mos máis en­cai­xa­dos, as súas fer­ven­zas, as súas praias flu­viais, as zo­nas pro­pi­cias pa­ra fa­cer pi­ra­güis­mo, pa­ra pes­car, a súa desem­bo­ca­du­ra no río Mi­ño…

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.