Des­de ge­ron­to­gim­na­sia has­ta fi­sio­te­ra­pia.

La Voz de Galicia (Pontevedra) - Pontevedra local - - PONTEVEDRA -

Una de las par­tes fun­da­men­ta­les del pro­gra­ma pa­ra fre­nar el en­ve­je­ci­mien­to tie­ne que ver con el de­por­te. Y la pis­ci­na es la re­fe­ren­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.