Ja­vier Gutiérrez «pin­ta a mo­na» cos go­rri­llas

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

Ja­vier Gutiérrez vai pin­tar a mo­na es­ta noi­te no Land Ro­ber Tu­nai Show con Ro­ber­to Vi­lar e os go­rri­llas. O ac­tor fe­rro­lán, ga­ña­dor de dous Go­ya, vén de in­ter­pre­tar a Tor­que­ma­da na su­per­pro­du­ción de Holly­wood As­sa­sin’s Creed. Por ou­tra ban­da, a es­cri­to­ra e xor­na­lis­ta María So­lar, no­mea­da aos pre­mios Mestre Ma­teo, par­ti­ci­pa­rá na sec­ción Quén vés sen­do?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.