«A mi­ña vo­ca­ción de ser­vi­zo pú­bli­co em­pe­zou aos 17 anos»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

so­cios e de to­dos os ve­ci­ños en xe­ral. Eu fun un dos que lo­gra­mos abri­la aos en xe­ral. Ta­mén par­ti­ci­pa­mos na re­no­va­ción das ins­ta­la­cións, que son co­mo­dí­si­mas e que fan que te sin­tas co­mo na túa ca­sa. Des­gra­cia­da­men­te is­to cam­biou por ou­tros de­rro­tei­ros e po­lo de­sin­te­re­se do Con­ce­llo. —¿Por que di­mi­tiu?

—¿Que re­cor­da da­que­la eta­pa?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.