«Des­de a AN­PA, un­ha das gran­des xes­tións foi con­se­guir o trans­por­te es­co­lar»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

Co­me­zou co­mo ma­sa­xis­ta no club de fút­bol e nos moi­tos anos que pa­sou nes­ta en­ti­da­de fi­gu­rou na di­rec­ti­va en ca­se to­dos os postos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.