Al­ba Pérez Bar­ca­la, do IES de Ca­chei­ras, e Al­ba Pérez Ca­rre­ra, do IES Ro­sais 2, ga­ñan os pre­mios Mi­ner­va

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - LVG

O re­la­to Lem­bras?, de Al­ba Pérez Bar­ca­la (IES de Ca­chei­ras, Teo), foi o ga­ña­dor na mo­da­li­da­de de na­rra­ti­va da 45.ª edi­ción dos pre­mios li­te­ra­rios Mi­ner­va, or­ga­ni­za­dos po­lo co­le­xio Ma­nuel Pe­le­tei­ro. Se­gun­da que­dou San­dra Ferreiro (IES Gar­cía Ba­rros, A Es­tra­da); e ter­cei­ra, Lucía Blan­co Mi­guéns (IES Eu­se­bio da Guar­da, A Co­ru­ña). Re­ci­bi­ron ac­cé­sits Ia­go Fra­ga (IES Fran­cis­co Aso­rey, Cam­ba­dos); Ce­lia Fi­dal­go (Co­le­xio Ma­nuel Pe­le­tei­ro, San­tia­go); e Iván Tu­bío (IES da Po­bra do Ca­ra­mi­ñal). Po­la súa ban­da, na ca­te­go­ría de poe­sía, a ven­ce­do­ra foi Al­ba Pérez Ca­rre­ra (IES Ro­sais 2, Vi­go) po­la tri­lo­xía A túa pe­ga­da. Se­gun­da foi Inés Ou­tu­mu­ro (IES Blan­co Amor, Ou­ren­se); e ter­cei­ra, Iria Ri­vas (IES San Ro­sen­do, Mon­do­ñe­do). Car­me­la Fran­co (IES Mon­cho Val­car­ce, As Pon­tes); Lau­ra Co­rral (Co­le­xio San­ta Ma­ría do Mar, A Co­ru­ña); e Juan Car­los Ro­ca­mon­de (Co­le­xio Pe­le­tei­ro, San­tia­go) con­se­gui­ron os ac­cé­sits. A en­tre­ga de pre­mios se­rá o día 30.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.