En­tre­ga dos pre­mios Mes­tre Ma­teo

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

TVG emi­te es­ta noi­te en di­rec­to a ga­la dos pre­mios Mes­tre Ma­teo, que se en­tre­ga­rán en A Co­ru­ña e aos que con­co­rren un to­tal de 176 obras —cin­co lon­ga­me­tra­xes, 25 do­cu­men­tais, dez se­ries de te­le­vi­sión, no­ve se­ries web, 32 pro­gra­mas, 31 cur­ta­me­tra­xes, oi­to cur­tas de ani­ma­ción, 20 anun­cios e 36 vi­deo­clips—. A ce­ri­mo­nia es­ta­rá pre­sen­ta­da por Io­lan­da Mui­ños.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.