Re­gre­so al fu­tu­ro III

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

19.55 FAN­TÁS­TI­CO CA­NAL HOLLY­WOOD EE.UU. 1990. 118 min. Di­rec­tor: Ro­bert Ze­mec­kis. In­tér­pre­tes: Mi­chael J. Fox, Ch­ris­top­her Lloyd. Ro­da­da al tiem­po que la se­gun­da en­tre­ga, la fran­qui­cia pe­día so­co­rro, pe­ro con­tie­ne al­gu­nas se­cuen­cias me­mo­ra­bles co­mo el ho­me­na­je a La di­li­gen­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.