Vi­lla­res ana­li­za en Ren­nes as re­la­cións entre as dúas fis­te­rras

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura -

O his­to­ria­dor Ra­món Vi­lla­res foi in­ves­ti­do on­te dou­tor ho­no­ris cau­sa po­la Uni­ver­si­da­de Ren­nes 2, na Bre­ta­ña fran­ce­sa. No seu dis­cur­so re­pa­sou os con­tac­tos his­tó­ri­cos, li­te­ra­rios e ima­xi­na­rios entre as dúas fis­te­rras oc­ci­den­tais de Eu­ro­pa. A súa in­ter­ven­ción foi res­pon­di­da po­la catedrática Ch­ris­ti­ne Ri­va­lan Gué­go. Na ima­xe, to­ma­da du­ran­te a ce­ri­mo­nia, a pro­fe­so­ra, Vi­lla­res e Car­lo Ginz­burg, o ou­tro his­to­ria­dor ho­me­na­xea­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.