Lucía Pérez e ho­me­na­xe a Pon­dal

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

O Luar ho­me­na­xea a Eduar­do Pon­dal cun pro­gra­ma especial de­di­ca­do o es­cri­tor can­do se cum­pren cen anos do seu pa­sa­men­to. Pos­te­rior­men­te, o pro­gra­ma con­ta­rá coa pre­sen­za de Lucía Pérez, a can­tan­te eu­ro­vi­si­va lu­cen­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.