PRO­FE­SO­RA DE SE­CUN­DA­RIA

«Is­to non so­lu­cio­na os no­sos pro­ble­mas co­mo co­lec­ti­vo»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Galicia - T.M.

Bea­triz Ló­pez é pro­fe­so­ra in­te­ri­na de Lin­gua­xe Mu­si­cal en Ou­ren­se

Al­mu­de­na Vidal exer­ce co­mo por­ta­voz da Aso­cia­ción de Pro­fe­so­res de Mú­si­ca de Se­cun­da­ria de Ga­li­cia (Aso­mu­si­ca) que le­va anos aler­tan­do da si­tua­ción na que se ato­pan, moi­to an­tes da po­lé­mi­ca das pra­zas de con­ser­va­to­rio

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.