Ocho pun­tos so­bre el des­cen­so

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Deportes -

La ra­cha de­por­ti­vis­ta ba­jo las ór­de­nes de Pe­pe Mel es­ti­ra co­mo nun­ca la ven­ta­ja so­bre las po­si­cio­nes de re­torno a Se­gun­da. Al Dé­por le se­pa­ran tan­tos pun­tos, ocho, del des­cen­so co­mo del Cel­ta, pró­xi­mo ri­val, un­dé­ci­mo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.