Ma­ría Me­ra e Víc­tor Mos­quei­ra, con Ro­ber­to Vi­lar

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

Os ac­to­res ga­le­gos Ma­ría Me­ra e Víc­tor Mos­quei­ra es­ta­rán ho­xe no pla­tó par­ti­ci­pan­do das bro­mas de Ro­ber­to Vi­lar os seus co­la­bo­ra­do­res Eva Igle­sias e Xo­sé An­to­nio Tou­ri­ñán. Ao pro­gra­ma de ho­xe vol­ta­rán os fa­mo­sos go­rri­llas e con­ti­nua­rá o se­gui­men­to da vo­da súa co­la­bo­ra­do­ra, á que ho­xe acom­pa­ña­rán a es­co­ller a súa ima­xe de noi­va pa­ra lu­cir o día do seu en­la­ce.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.