«Co­la­bo­ra­re­mos coa AECC, pe­ro non sei se con es­pec­tácu­los»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

Lo­go do que su­ce­deu, a con­ti­nui­da­de da gala be­né­fi­ca es­tá no ai­re. mer­chan­di­sing, ha­xa ou non ha­xa gala. Por­que o cer­to é que es­ta­mos va­lo­rán­doo. Non sei se ha­be­rá máis ga­las be­né­fi­cas. pa­ra min, co­mo di­rec­tor e can­tan­te, po­der coor­di­nar un es­pec­tácu­lo co­mo es­te e can­tar con ar­tis­tas co­mo Bisbal, ima­xí­na­te o que sig­ni­fi­cou. E lo­go, po­des fa­lar coa pre­si­den­ta da aso­cia­ción. Ela sem­pre o di: «Se son vin­te mil eu­ros, ben­vi­dos se­xan; pe­ro se son vin­te, ta­mén». xa con Es­pec­tácu­los Li­to? —Hai tem­po que non. As con­di­cións da no­va em­pre­sa fo­ron con­tar coa mi­ña di­rec­ción ar­tís­ti­ca e co elen­co de Pa­no­ra­ma. —¿Pe­ri­gou nal­gún mo­men­to a or­ques­tra Pa­no­ra­ma?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.