Pro­ject X

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

** 22.45 CO­ME­DIA TVG2 Lu­gar. Año. 00 min. Di­rec­tor. Tres es­tu­dian­tes ti­ran de re­des so­ciais (man­da o iPho­ne…) pa­ra mon­tar un­ha fes­ta e apla­car as hor­mo­nas. Pe­ro co­me­zan a pa­sar cou­sas ra­ras. Pro­du­ce Todd Phi­llips, o au­tor de Re­sa­cón nas Ve­gas. Debutan o di­rec­tor e moi­tos do re­par­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.