Con­vo­ca­do o 15.º pre­mio de poe­sía Afun­da­ción

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - EFE

A Con­se­lle­ría de Cul­tu­ra, Afun­da­ción e o cen­tro Pen Ga­li­cia con­vo­can a edi­ción nú­me­ro 15 do pre­mio de poe­sía Afun­da­ción. O cer­ta­me es­tá do­ta­do con 6.000 euros e ta­mén com­pren­de a pu­bli­ca­ción da obra ga­ña­do­ra. Os ori­xi­nais po­den pre­sen­tar­se ata o próximo 29 de se­tem­bro. As tres en­ti­da­des co­la­bo­ran na rea­li­za­ción do pre­mio co fin de pro­mo­ver a crea­ción li­te­ra­ria en lin­gua ga­le­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.