Es­trea no Reino Uni­do do fil­me do­cu­men­tal «Os días afo­ga­dos»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - LVG

A sex­ta edi­ción do Ga­li­cian Film Fo­rum es­trea o ven­res no Reino Uni­do Os días afo­ga­dos, que na­rra co­mo a cons­tru­ción do en­co­ro de Lin­do­so en Por­tu­gal aso­la­gou en 1992 as al­deas de Ace­re­do e Bus­cal­que (Ou­ren­se). A pro­xec­ción se­rá no King’s Co­lle­ge de Lon­dres. Ao re­ma­tar ha­be­rá un co­lo­quio por vi­deo­con­fe­ren­cia cos di­rec­to­res, Cé­sar Sou­to e Luís Avi­lés. Cristina Liz Gra­ña, a mon­ta­do­ra, es­ta­rá pre­sen­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.