O es­pec­tácu­lo «Tic Tac Toc», do pro­gra­ma Fa­laRe­des, che­ga­rá a 19 con­ce­llos

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - LVG

Pa­blo Díaz e a súa ban­da pre­sen­ta­rán o seu es­pec­tácu­lo mu­si­cal Tic Tac Toc en de­za­no­ve con­ce­llos ga­le­gos. As ac­tua­cións for­man par­te do pro­gra­ma Fa­laRe­des, da Xunta, pa­ra fo­men­tar o uso do ga­le­go no le­cer en­tre o pú­bli­co fa­mi­liar con ne­nos de ata se­te anos. A pri­mei­ra ci­ta se­rá es­te sá­ba­do, ás 18 ho­ras, na Es­tra­da. A xi­ra re­ma­ta­rá o 20 de maio cun con­cer­to es­pe­cial en Santiago.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.