Lui­si­to: «Eu ta­mén per­dín par­ti­dos así»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra Deportes -

«Equi­vo­quei­me no plan­te­xa­men­to da pri­mei­ra me­ta­de na ali­ña­ción, e non te­ño que es­con­der­me», re­co­no­cía Lui­si­to na­da más co­men­zar la rue­da de pren­sa, ex­pli­can­do que su idea era pro­te­ger­se de ac­cio­nes a ba­lón pa­ra­do, aun­que fi­nal­men­te fue­ran «o es­for­zo, a ten­sión e a fe» los que lo­gra­ran la vic­to­ria. «Po­lo xo­go da pri­mei­ra par­te, non foi», aña­dió. El mís­ter teen­se ase­gu­ró en­ten­der el en­fa­do de Va­len­cia, «por­que per­der un par­ti­do así... pe­ro eu ta­mén per­dín moi­tos par­ti­dos así», y jus­ti­fi­có la de­ci­sión ar­bi­tral.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.