PAL­MA­RÉS DOS PRE­MIOS MA­RÍA CA­SA­RES 2017

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura -

Me­llor es­pec­tácu­lo

«Eros­ki Pa­raí­so», de Ché­ve­re

Me­llor es­pec­tácu­lo in­fan­til

«Dan­za da choi­va», de Ele­fan­te Ele­gan­te

Me­llor di­rec­ción

Xe­sús Ron (por «Eros­ki Pa­raí­so»)

Me­llor ac­tor pro­ta­go­nis­ta

San­ti Ro­may (por «O to­llei­to de Inish­maan»)

Me­llor ac­triz pro­ta­go­nis­ta

Patricia de Lo­ren­zo (por «Eros­ki Pa­raí­so»)

Me­llor ac­tor se­cun­da­rio

Eva­ris­to Calvo (por «O to­llei­to...»

Me­llor ac­triz se­cun­da­ria

Ma­ría Ro­ja (por «O to­llei­to...»)

Me­llor tex­to ori­xi­nal

San­tia­go Cor­te­go­so por «Ra­clet­te»

Me­llor adap­ta­ción / tra­du­ción

Cán­di­do Pa­zó, San­ti Ro­may e Al­ber­to Rodríguez por «O to­llei­to de Inish­maan», tex­to ori­xi­nal de Mar­tin McDo­nagh

Me­llor mú­si­ca ori­xi­nal

Ter­bu­ta­li­na (por «Eros­ki Pa­raí­so»)

Me­llor ilu­mi­na­ción

Afon­so Cas­tro por «O to­llei­to...»

Me­llor es­ce­no­gra­fía

Da­ni Tri­llo (por «Fou­ce­llas»)

Me­llor ves­tia­rio

Ma­ri Seoa­ne (por «Voa­xa e Car­mín»)

Me­llor ma­qui­lla­xe

Tri­ni F. Sil­va (por «Voa­xa e Car­mín»)

Ga­lar­dón de hon­ra Ma­ri­sa So­to

Eduar­do Alon­so

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.